СондажиСондажи

Геохидроинженеринг сондажи Ние от “Геохидроиженеринг“ извършваме всички услуги в сферата на сондирането . Изграждаме водоснабдителни , водопонизителни , проучвателни , укрепителни сондажи . Специализирани сме в пълното изпълнение и поддръжка

Монтаж на потопяема помпаМонтаж на потопяема помпа

Монтаж на потопяема помпа . След завършване на сондажните работи идва момента за монтиране на потопяема помпа . Избора на помпа трябва да е съобразен с параметрите на сондажа. Диаметъра