0879 52 40 76 ГеоХидроИнженеринг ЕООД Как да изградим сондаж за вода ?

Как да изградим сондаж за вода ?

  За да направите един сондаж за вода има няколко стъпки по които да се ръководите .

 

За какво ще използвате сондаж за вода.

 Първото нещо е да сте наясно за какво ще бъде използван този сондаж . Това дава известна представа какъв дебит на вода се търси . Към кой диаметър на сондажните тръби да се насочите . Чистотата на водата която ще се изпомпва от сондажа. С какви финансови средства разполагате.  Диаметъра на сондажната тръбата е свързан пряко с диаметъра на помпата която ще бъде монтирана . Колкото е по малък диаметъра на помпата толкова повече намалява избора на помпи и техния дебит . Чистота  на водата която се търси е много важен фактор . Тя е от значение за какво ще бъде използван сондажа и как да бъде изграден . Ако сондажа ще се използва за поливане чистотата е много ниска но се търси максимален дебит . Ако е за битови нужди чистотата трябва да е доста голяма с ограничаване на най-горните водоносни слоеве , които са пряко свързани с дъждовете и много други , и насочване към по-дълбоки водоносни хоризонти . Но ако водата ще се използва за пиене вече говорим за много дълбок сондаж с изключително сложно изпълнение свързано с пълно изолиране на горните водни слоеве .

 

Избор на място за сондаж за вода.

Втората стъпка която трябва да направите е да изберете мястото и приблизителната дълбочина до която ще се сондира . Факторите за избор на място са няколко . Първия е да може да достигне сондажната апаратура до мястото . Второ да могат да достигнат комуникации ( ток , тръби или маркучи и др.) , трето да е далеч от различни замърсители ( септична яма или др.) . За определяне на дълбочината на бъдещия сондаж за вода също има голям брой фактори . Първо разберете дали в съседство или наблизо до вас има други сондажи , колко са дълбоки , приблизителния им дебит и за какво се използват . Това ще ви даде информация за вашият сондаж до каква дълбочина да достига . 

 

Избор на изпълнител на сондажните дейности.

Третата стъпка е избор на фирма която ще изпълни сондажните дейности . Първо разберете дали могат да покрият изискванията ви към изпълнението на сондажа , да достигнат желаната дълбочина и поставяне на желания размер сондажни тръби . Това е много важно тъй като много от фирмите са ограничени . Второ попитайте с какви материали работят тъй като в момента масово се използват канализационни тръби вместо сондажни тръби което е изключително грешно . Дали слагат гравийна посипка ( речен филц с определена големина на частиците според сондажния отвор ) и дали извършват почистване на сондажа . Тази информация ви дава реална представа за качеството на работа  на тази фирма . Сондажния кладенец трябва да бъде направен със сондажни тръби . Около тях да се сложи гравийна посипка служеща за укрепване и дренаж на сондажа и почистен до вода годна за поставяне на помпа . Всичко по различно не е водоснабдителен сондаж а само дупка изкопана в земята .

 

 

Четвърта стъпка е монтаж на помпа .

 

Защо да изберете нас като изпълнители на вашия сондаж за вода ?

Повечето сондажи за вода се правят с самоделни сонди и достигайки до водоносния слой  спират. Защото технологията им не им позволява да преминат през него. Разполагаме с различни сондажни машини според вашите нужди. Нашата техника е професионална и специализирана за изграждане на сондажни кладенци. Професионалисти сме в тази област . Работим с най-качествени материали за изграждане на вашия сондаж.

За качествен сондаж препоръчваме да се стигне водоносния слой и поне още 8-10 метра след него за мъртво ниво или утайник, където да падат частици пясък пренесени с водата. Едва ли бихте могли да си представите съвременния свят без наличието на течащата вода в домовете ни. Какъв ли би бил живота ни, ако нямахме възможността да влезем в банята и да си вземем дълъг и отпускащ душ.

Предполагам, че дори не Ви се иска да си го представите. И за щастие не Ви се налага, защото благодарение на сондите и сондажите за вода можем да се сдобием с необходимото количество от скъпоценния елексир на живота.